درباره ما

گروه MTeam Media گروهی متشکل از افراد جوان، پر انگیز و با تجربه در حوزه رسانه می باشد که اکنون در بخش های مختلف این حوزه قدم در عرصه فعالیت نهاده است.
رسانه پلی است میان تکنولوژی و مخاطبان تکنولوژی تا تولید کنندگان فناوری از این طریق به صورت موثر و هدفمند به مشتریان خود دسترسی داشته باشند. در همین راستا Media Mteamبا تکیه بر دانش و تجربه خود، آغاز به ارائه خدمات در این حوزه نموده است. این خدمات شامل تمام فعالیت های رسانه ای  که در بستر دیجیتال است  می باشد که می تواند عرصه ای موثر ومفید برای فعالیت هر صنعتی در حوزه تکنولوژی و فناوری باشد.