برندینگ و پروموشن

پس از تعیین شدن مشخصات محصول یا خدمات شما، اولین کار برندسازی است. ارزش برند، یکی از دارایی های ناملموس شرکت شما می باشد که در نهایت ارزش کل دارایی های شرکتتان را مشخص می نماید. پروموشن به کل فعالیت هایی اطلاق می شود که برای پررنگ کردن ی محصولات یا خدمات، در زمان کوتاه و به صورت مقطعی و مناسبتی، برای گسترش ارتباط با مشتریان فعلی و بالقوه، انجام می شود. با استراتژی درست و استفاده از رسانه مناسب، این دو فعالیت در کنار هم می توانند نام شرکت شما را به نامی ارزشمند در اذهان عمومی تبدیل نمایند. در این راستا MTeam Media با استفاده از گروهی مجرب و متخصص در این حوزه قدم در عرصه خدمت به مشتریان خود نهاده است.

صرف نظر از کالای و محصولات شما شرکت Mteam Media  با سیاست گذاری درست بر روی برندینگ و پروموشن در مدت کوتاهی محصول شما را خاص و ویژه ارائه می دهد و به محصول شما در حد کسب و کارتان هویت می دهد.